Atsisveikinimas su mokykla

Birželio 17 d. vyko 8 ir 10 klasių mokinių atsisveikinimo su mokykla šventė. Šventės metu mokiniai prisiminė, kaip tėveliai juos, nedrąsius mažiukus, atvedė į mokyklą. Dovanojo gėles mokyklos administracijai bei mokytojams ir tarė padėkos žodžius už tai, kad jiems, mokiniams, skyrė savo šilumą, meilę, rūpestį ir didžiulę dalį savęs. Mokyklos direktorė Marijolia Antul pasveikino šventės dalyvius ir įteikė baigimo pažymėjimus bei dovanėles.

.

Paskutinis skambutis 4 klasei

Birželio 4 d. mokykloje nuskambėjo paskutinis skambutis 4 kl. mokiniams. Į šventę susirinko vaikai, jų
tėveliai, mokytoją bei mokyklos administracija. Mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais už labai gerą mokymąsi
bei aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos gyvenime. Po apdovanojimo visi grožėjosi  paruošta
programą.

.

INFORMACIJA DĖL MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO

2019-2020 m. m. ugdymo proceso pabaiga:

1-4 klasių mokiniams – 2020 m. birželio 4 d.

   5-10 klasių mokiniams – 2020 m. birželio 17 d.

 

Nuo gegužės 25 d. tęsiamas nuotolinis mokymas(-is) .

 

Mokslo metų užbaigimo šventė vyks nuotoliniu būdu:

1-4 klasių mokiniams 2020 m. birželio 4 d. 10.00 val.

5-9 klasių mokiniams 2020 m. birželio 17d. 10.00 val.

 

10 klasių mokiniams 2020 m. birželio 17d. 11.00 val.

užbaigimo šventė vyks gyvai.

 

Mokinių atostogos:

1- 4 klasių mokiniams – nuo 2020 m. birželio 5 d.

5-10 klasių mokiniams – nuo 2020 m. birželio 18 d.

 

ŠEIMA. NAMAI.

.

Rekomendacijos

Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi tarptautinių institucijų ir kitų šalių rekomendacijomis ir siekdama išvengti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) plitimo,  teikia rekomendacijas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo apsisaugant nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ne sveikatos sektoriaus institucijose.

 • Kvėpavimo takų apsauga
 • Ne sveikatos sektoriaus darbuotojams, atliekantiems pavestas funkcijas kvėpavimo takų apsaugai pakanka vienkartinių veido kaukių.
 • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) siūlo naudoti 2 ar 3 klasės daleles filtruojančius respiratorius FFP2 arba FFP3, kai yra artimas kontaktas (mažiau negu 2 metrai) su įtariamu ar patvirtintu COVID-19 ligos atveju.
 • Teikiant paslaugas uždarose patalpose turi būti įrengtos pertvaros ir patalpos nuolat vėdinamos ir valomos. Jei šių sąlygų neįmanoma užtikrinti ir kontaktas trunka daugiau nei 15 minučių bei nėra galimybių išlaikyti atstumą tarp asmenų didesnį nei 2 metrai, rekomenduojama naudoti FFP2 arba N95 respiratorius, tačiau jei yra FFP2, N95 respiratorių trūkumas, galima naudoti vienkartines veido kaukes. * Šioje situacijoje veido kaukę turėtų dėvėti ir paslaugos gavėjas.
 • Respiratoriai FFP2, N95 keičiami kai jie užsiteršia, kai per jį tampa sunku kvėpuoti. Šie respiratoriai gali būti naudojami ne ilgiau kaip 8 valandas.
 • Vienkartinės veido kaukės keičiamos kai sudrėksta, bet ne rečiau kaip kas 4 valandas.
 • Dėvint kaukes, būtina nuolatinė rankų higiena, draudžiama liesti kaukę.

Rankų apsauga

 • Kai yra galimybė nusiplauti ir dezinfekuoti rankas, vienkartinės pirštinės nėra būtinos.
 • Vienkartinės pirštinės keičiamos priklausomai nuo kontakto su galimai užterštais paviršiais dažnumo. Jos turi būti pakeičiamos nedelsiant po tiesioginio kontakto su įtariamu ar nustatytu COVID-19 liga sergančiu asmeniu.
 • Vienkartinės pirštinės neturi būti dezinfekuojamos dezinfekciniai skysčiais ir naudojamos pakartotinai jas nusiėmus.

 

Bendros rekomendacijos

 

 • Ilgalaikės globos ir slaugos istaigose asmeninių apsaugos priemonių naudojimui galioja asmens sveikatos priežiūros įstaigoms taikomos rekomendacijos.
 • Apsirengiant ir nusirengiant asmenines apsaugos priemones, vadovautis Sveikatos apsaugos ministerijos paskelbtomis rekomendacijomis.
 • Jei darbo metu kontaktuojama su asmenimis su aiškiai išreikštais kvėpavimo takų infekcijų simptomais, jiems turi būti uždedama veido kaukė.
 • Atliekant darbą būtina išlaikyti socialinį atstumą, laikytis rankų higienos taisyklių, dažnai vėdinti patalpas, užtiktinti dažnesnį patalpų valymą ir dezinfekavimą.

 

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis šiomis tarptautinėmis rekomendacijomis:

 1. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). World Health Organization, Interim guidance, 27 February 2020.
 2. Infection Prevention and Control guidance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID-19; World Health Organization, Interim guidance, 21 March 2020.
 3. Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV); ECDC, February 2020.*
 4. Home care for patients with suspected novel coronavirus (COVID-19) infection presenting with mild symptoms, and management of their contacts; World Health Organization, Interim guidance, 04 February 2020.
 5. Getting your workplace ready for COVID-19; World Health Organization, 3 March2020.

 

 

KARANTINAS

Karantino metu mokykla uždaroma. Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Su visais pedagoginiais darbuotojais galima susiekti elektroniniu dienynu, elektroniniu paštu, kontaktiniais telefono numeriais.

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja Violeta Sinkevič el. paštu el. p. violetasinkevic75@gmail.com, Mano dienyno pranešimu, telefonu +37060822959

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Informacija apie maisto davinius skirtus nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams!

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių davinius vieną kartą per 2 savaitės galės atsiimti suaugęs šeimos narys! Apie atsiėmimus praneš klasių vadovai. Atsiimti mokyklos valgykloje. 

 

Tenisas

.

Integruotas istorijos ir lietuvių kalbos užsiėmimas „Praeities aidas“

Vasario 14 dieną mokykloje istorijos mokytoja Valentina Grinevič ir lietuvių kalbos mokytoja Janina Drack vedė integruotą istorijos ir lietuvių kalbos užsiėmimą „Praeities aidas“. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai daugiau sužinojo apie Lietuvos prezidentus ir parengė mokyklinį sienlaikraštį. Moksleiviai entuziastingai ieškojo informacijos, vykdė komandinę veiklą. Visi buvo susidomėję.

.

„Tau Lietuva“

Vasario 14 d. Dainavos bibliotekoje vyko  kūrybinis užsiėmimas „Tau Lietuva“ skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Šia diena bibliotekoje apsilankę Dainavos pagrindinės mokyklos pradiniu klasių mokiniai su savo mokytojomis. Bibliotekoje jie apžiūrėjo knygų ir spaudinių parodą, prisiminę svarbiausius istorijos įvykius. Sužinojo kuo mums ir mūsų valstybei svarbi yra vasario 16-oj diena, sužinojo vėliavos prasmę ir ką simbolizuoja jos spalvos. Vėliau vyko kūrybinis užsiėmimas, kurio metu vyresni vaikai kūrę spalvotus paveikslėlius, karpė ir klijavo dekoracijas o jaunesni vaikai spalvino iliustracijas. Šie vaiku darbeliai papilde paroda kuri veiks bibliotekoje iki kovo 11 d..  Taigi šio užsiėmimo metu mokiniai įsitikino, kad tai labai įdomus kūrybinis užsiėmimas, kuris dovanoja gražų bendravimą ir puikias emocijas. 

.

Valentino dienos žaidimai

Šv. Valentino diena – tai gėrio, šypsenų, meilės laiškelių ir širdelių diena. Visą savaitę mokykloje veikė Valentino paštas, kurį ištuštino Valentino dieną – laiškanešiai išdalino siųstus laiškelius adresatams, taip nudžiugindami ir mokinius, ir mokytojus. Valentino dieną mokykloje skambėjo muzika, vaikai vieni kitiems dalino juoką, šypsenas. Po pamokų vyko žaidimai, kuriuose dalyvavę mokiniai gavo dovanėlių. Smagu, kad Šv. Valentino diena atnešė į mokyklą dar daugiau meilės.

.